Horze Cloches ProBell

Animalerie Chevaux Guêtres et cloches Horze Cloches ProBell Horze,Horze Cloches ProBell,Horze Cloches ProBell,ProBell Horze Cloches,Horze Cloches ProBell: Sports et Loisirs.Horze Cloches ProBell.
Horze Cloches ProBell: Sports et Loisirs. Confort Extraordinaire - Aucun frottement ! Pour ces cloches très bien conçues, l'accent a été mis sur le confort et la protection. 。 Une cloche montante offrant une grande protection que ce soit à l'entraînement ou en concours 。 Résistante Aux Chocs - Néoprène absorbant les chocs ultra résistant et de grande longévité 。 Ajustable - Ces bottes de cheval de qualité supérieure offriront une protection efficace au fetlock et au jarret contre les tensions et les blessures pendant le saut d'obstacles ou l'entraînement. 。 Vendues par paires. 。 Taille:S  |  Couleur:BLANC 。 Cloches néoprène ProBell Horze。 。 。 。
Horze Cloches ProBell
Horze Cloches ProBell

Horze Cloches ProBell

บ้านสวนการบัญชี

มากกว่าสำนักงานบัญชี ให้คำปรึกษาดูแลท่านดังครอบครัวเดียวกัน

บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ

       เราคือทีมงานที่ผ่านประสบการณ์ทางวิชาชีพด้านการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกชนิด สร้างสรรค์บริการ ที่มีคุณภาพ ในราคาสมเหตุสมผล บริการงานรวดเร็ว ขอแค่ท่านเตรียมเอกสารให้ครบ ที่เหลือเรา บริการท่านจนจบขั้นตอน พร้อมบริการหลังการขาย ที่เราใส่ใจดูแล 100%

บริการงานแก้ไขปัญหา ห้างหุ้นส่วนจำกัด,บริษัทจำกัด ดังนี้ได้อย่างรวดเร็ว

 • กรณี ถูกถอนทะเบียนล้าง เราบริการจดคืนสู่ทะเบียนเหมือนเดิม เพื่อประกอบธุรกิจได้ดังเดิม
 • กรณี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องการยกฐานะเป็น บริษัทจำกัด
 • กรณี บริษัทจำกัด ต้องการแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน
 • กรณี ปัญหาอื่นๆ ทุกปัญหา เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด เราสามารถช่วยท่านได้ดี ยินดีให้การแนะนำ และคำปรึกษา
       เป็นเบื้องต้น โดยท่านสามารถพิมพ์ปัญหาต่างๆ และรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น พร้อมวัตถุประสงค์ที่ต้องการในเรื่องนี้ ที่จะขอ
       คำแนะนำและคำปรึกษา ผ่านช่องทาง ติดต่อเรา เข้ามาก่อน แล้วเราจะติดต่อกลับไปอย่างแน่นอน กรุณาระบุเบอร์โทรติดต่อกลับด้วย

บริการจดทะเบียนบริษัท

 • จดทะเบียนเลิก และเสร็จการชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด
 • จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด เช่น การเพิ่มทุน, ลดทุน, ควบ, กรรมการ, หุ้นส่วน, แก้อำนาจย้ายสถานประกอบการ
 • จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม แจ้งเปลี่ยนแปลงภาษีและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกรมสรรพกร
 • ขอหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด
 • ขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม

บริการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด (เสร็จภายใน 1 วัน)

 • จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด (จะได้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอัตโนมัติ)
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และแจ้งพนักงานเข้าสำนักงานประกันสังคม

บริการจดทะเบียนจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด (เสร็จภายใน 1 วัน)

 • จดทะเบียนจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด (จะได้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอัตโนมัติ)
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริการรับจัดทำบัญชี

       ทำบัญชีรายเดือน รายปี รายเหมา ราคาตามข้อตกลง เราบริการแบบคุณภาพนำหน้า ราคาตามหลัง ทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดัวยโปรแกรมสำเร็จรูป EXPRESS

ค่าบริการทำบัญชีรายเดือน

       ไม่มีรายการค้าเลย หรือมีแต่เดือนหนึ่งไม่กี่รายการ สามารถเหมาทั้งปีได้ ราคาถูกตามข้อตกลง กิจการขนาดเล็ก-กลาง รายการค้าไม่เยอะ ขั้นต่ำ 2,000 บาท กิจการขนาดอื่นราคาตามข้อตกลง ขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสาร และเนื้องานที่ต้องบริการ (ราคาคุยกันได้ แต่คุณภาพงาน ท่านได้แน่นอน) ให้บริการทั้งกรุงเทพและปริมณฑล

 • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากรฟรี
 • มาตรฐานเอกสารประกอบการลงบัญชี , สมุดบัญชีต่างๆ และรายงานต่างๆ ทางบัญชีครบถ้วน ตามกฏหมายกำหนด
 • บริการทำและยื่นแบบ ภงด.1,1ก, 3, 53, 54
 • บริการทำและยื่นแบบ ประกันสังคม แจ้งเข้า-ออก ของพนักงานของท่าน
 • ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย พร้อมยื่นแบบ ภพ.30
 • ทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล (กลางปี) ภ.ง.ด 51, และภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ภ.ง.ด.50

บริการด้านการตรวจสอบบัญชี

       ความสำคัญของระบบบัญชี หากมีการวางแผนระบบการทำงานและระบบบัญชีที่ดี โดยคำนึงถึง ความถูกต้องตามกฎหมาย และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้วนั้น ข้อมูลที่ได้จะมีความถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งผู้บริหารสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการบริหารงานของธุรกิจได้ ซึ่งจะทำให้เกิด ประโยชน์ สามารถประเมินผลการดำเนินงานล่วงหน้าได้ ป้องกันการทุจริต และข้อผิดพลาดที่อาจ จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ลดภาระเรื่องเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม เนื่องจากสามารถยื่นงบการเงินและภาษี ได้ตรงเวลาทางเราจึงจัดบริการด้านนี้ขึ้นมา โดยจะช่วยงานในธรุกิจของท่านทางด้านบัญชี และ ภาษีครบวงจร
       เราคือทีมงานที่ผ่านประสบการณ์ทางวิชาชีพด้านการตรวจสอบบัญชีชั้นนำของไทย และมีประสบการณ์โดยตรงด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร เราสร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพในราคาสมเหตุสมผล บริการงานรวดเร็ว สามารถตรวจสอบได้

ขอบเขตของงานการตรวจสอบบัญชี

 • ตรวจสอบบัญชีงบการเงิน ด้วยทีมงานผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตตามกฏหมาย
 • รายงานข้อสังเกตสู่ผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องของระบบภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมักตรวจพบในระหว่างปฎิบัติงาน ตรวจสอบบัญชี เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง
 • บริการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน พร้อมยื่นงบส่งกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สบช.3 ,สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดการยื่นเอกสาร งบการเงินที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ฟรี จนจบกระบวนการ

ขอบเขตราคา

       เราคือผู้ตรวจสอบบัญชีที่คิดค่าบริการสมเหตุ สมผล ไม่แพงอย่างที่คิด งานตรงเวลา รวดเร็ว ลองโทรปรึกษาเราดูก่อน ให้คำปรึกษาฟรี หรือท่านไม่สะดวกโทรหาเรา ให้ท่านกรอกข้อมูล ตรงติดต่อเรา แล้วเราจะติดต่อท่านกลับทันที

บริการงานด้านประกันสังคม

       ธุรกิจทุกธุรกิจจะมีปัญหาเรื่องพนักงานเข้าๆ ออกๆ ตลอดเวลา เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เกี่ยวกับการติดต่อยื่นเอกสารประกันสังคม เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรง เพราะการติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการแต่ละครั้ง ต้องเสียเวลามาก ท่านเอาเวลาส่วนนี้ ให้เราดูแลแทน ขอบข่ายการทำหน้าทีของเรา
       บริการจัดยื่นประกันสังคมให้โดยท่านแทบไม่ต้องเตรียมเอกสารอะไรเอง พนักงานของท่านจะได้รับ การยื่นประกันสังคมอย่างถูกต้อง และอาจจะประหยัดให้กับเจ้าของกิจการ ในกรณีไม่ทราบว่ารายได้ ประเภทไหนของพนักงานอาจไม่ต้องยื่นเงินสมทบประกันสังคม การจัดเตรียมเอกสารไม่ว่าพนักงาน ลาออก หรือพนักงานเข้าใหม่ ช่วงทดลองงานพนักงานใหม่ อาจมีผลกระทบต่อกฎหมายแรงงาน สัมพันธ์ต่อนายจ้าง เพียงเจ้าของกิจการแจ้งมายังสำนักงานบัญชีแต่ละเดือน ทางสำนักงานบัญชี จะจัดส่งเอกสารไปให้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งลาออก แจ้งเข้าทำงานใหม่ สะดวกและประหยัดกว่าการ ที่ท่านเจ้าของกิจการ จะทนนั่งรับภาระในการจัดยื่น การให้สำนักงานบัญชี ดูแลครบวงจรจะทำให้ ระบบการดูแลเอกสาร ไม่ยุ่งยาก และตกหล่นเช่นแบบรายการจัดยื่นประกันสังคม และใบเสร็จจาก ประกันสังคม เพราะเอกสารเหล่านี้มีประโยชน์ในการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการของท่าน นอกจาก นั้นบางครั้งยังสามารถนำเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทของท่าน เพื่อประหยัดภาษีเงินได้

ขอบข่ายการทำงานของเรา

 • แบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
 • แบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี
 • แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงพนักงานเข้า-ออก
 • แบบคำนวณค่าจ้าง กท.20 ก ประจำปี
 • ดำเนินการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • นำส่งประกันสังคมให้ทุกเดือน
 • ดำเนินการแจ้งเข้า-ออกของพนักงาน และขอใช้สิทธิในการเบิกค่ารักษาจากประกันสังคม
 • บริการตอบปัญหาเกี่ยวกับประกันสังคมฟรี ตลอดอายุสัญญาบริการ

บริการงานด้านภาษี

       ทางเรายินดีให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากร ทางเราจะเน้นทำงานในระบบโปรแกรมสำเร็จรูป ฉะนั้น การทำงานของระบบงานบัญชีและภาษีจะขึ้นอยู่กับเอกสารมากน้อยของลูกค้าเป็นสำคัญ การคิดค่า บริการขึ้นอยู่กับเอกสารของผู้รับบริการและประเภทธุรกิจของลูกค้าเป็นหลัก ทางเราเน้นการซื่อสัตย์ และทำงานอย่างตรงไปตรงมาต่อผู้รับบริการทุกประเภท ข้อมูลลูกค้าทุกรายจะเป็นความลับ การทำงานที่เป็นระบบของโปรแกรมจะไม่เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อน การออกรายงานงบการเงินและ ปิดบัญชีรายเดือน และการรายงานภาษีในแต่ละเดือนก็สามารถออกรายงานได้อย่างถูกต้อง

 • ให้คำปรึกษาการจัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90,91,94 สำหรับบุคคลธรรมดา เพื่อพนักงานในบริษัทของท่าน
 • รับทำและยื่น ภ.ง.ด. 90,91,94

การยื่นแบบภาษีต่างๆ ของประจำเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจของลูกค้า

 • ยื่นแบบ ภงด. 1 ภาษีเงินได้ของพนักงาน ยื่นภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
 • ยื่นแบบ ภงด.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ยื่นภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
 • ยื่นแบบ ภงด. 53 ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
 • ยื่นแบบ ภพ. 30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 • ยื่นแบบเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (ตามกฏหมาย) แต่อนุโลมได้ ถึงวันที่ 29 ของเดือนถัดไป
หมายเหตุ :
โดยปกติของธุรกิจทั่วไปจะยื่นภาษีตามที่ได้แสดงไว้ให้ทราบ แต่จะมีการยื่นแบบภาษีอื่นๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการนั้นๆ หน้าที่ผู้ประกอบการที่ต้องยื่นแบบประจำปี
 • ยื่นแบบ ภงด. 1ก สรุปจากแบบ ภงด.1 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของพนักงานประจำปี
 • ยื่นแบบ ภงด. 51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี สำหรับกิจการที่มีรอบ ระยะเวลาบัญชีปกติ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม
 • ยื่นแบบ ภงด. 50 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี ภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
 • ยื่นแบบ สบช. 3 นำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 1 เดือน นับจากวันประชุมสามัญประจำปี เพื่อรับรองงบการเงิน

       หลังจากที่นิติบุคคลได้จดตั้งบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้ว จะต้องมีการจัดทำบัญชีนับตั้งแต่ วันแรกที่กิจการดำเนินการหลังจากจดจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ทางกิจการที่จดทะเบียนนิติบุคคลมีหน้าที่ปิดบัญชีประจำปี พร้อมทั้งจัดทำงบ การเงินตามรอบระยะเวลาบัญชีที่นิติบุคคลนั้นๆได้กำหนดไว้และจัดมีผู้จัดทำบัญชีเป็นผู้รับรองความ ถูกต้องในการจัดทำบัญชีตาม พรบ. บัญชี 2543 และจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้รับรอง ความถูกต้องของงบการเงิน ทำการตรวจสอบบัญชีและสอบทานความถูกต้องของการจัดทำบัญชี ที่ผ่านมา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงิน เพื่อที่จะนำส่งงบการเงินประจำปี

Horze Cloches ProBell

00 -3T 48cm 9xcm 30cm, 80% coton 20% polyester. Eviter de trop tirer sur le vêtement lors du repassage, Contenu: 3 pack Car Neat Organizer à l'arrière et chacun équipé de 4 crochets. Queue de sirène comprend: 1 top + 1 sous-vêtement pantalon +1 queue de sirène + 1 monofin + * épingle à cheveux étoile de mer, LLarness Leash: laisse unique: des fermetures velcro et des boucles à fermeture rapide qui réduisent le risque d'évasion accidentelle, DéBardeur Fashion DéBardeur à Capuche DéBardeur sans Manches Sweat-Shirt Pull à Capuche Gilet T-Shirt D'éTé DéBardeur T-Shirt sans Manches: Vêtements et accessoires,      Parfait pour vos chiens et autres animaux, l’hiver en particulier. chaussons et chaussons pour bébé, - rehauts contrastants en structure à armure ouverte et boutons décoratifs sur les manches. - Facile à traiter avec la pluie légère, Nos produits sont peu coûteux et de bonne qualité, Lunettes de Lecture Presbyte Magnetiques pour Homme et Femme +3. S'il vous plaît permettre 1-3 cm diffère en raison de la mesure manuelle. 1 * cache anti-poussière et autocollant de guidage;, Fête❊Saison: printemps, 8 "_ Épaule: 60cm /, Une tata c'est une multitalent: amie. 00% neuf et haute qualité.

Horze Cloches ProBell

CAOQAO Gilet RéFléChissant Puppy Dog Harnais Laisse RéGlable Harnais Souple Laisse RéGlable Pet Chest Lead Walking Leash avec Clip pour Chien RéGlable Harnais Souple pour Chiot Chats Rouge S, Le harnais RC GearPro Dog Lift pour les pattes arrières et les élastiques de soutien pour animaux domestiques aident les jambes faibles à se lever arthritiques blessés. abri de jardin garage grenier fixation murale Lot de 20 crochets de rangement pour outils. Tre Ponti Easy Fit Classic Harnais pour Chien Bleu Taille 3,5. SlowTon Gilet Chien Harnais réglable rembourré Ceinture de sécurité Confortable pour entraîner/Promener Les Grands Chiens sans étouffement Sûr Anti-Traction, Eysa F61670 Housse de fauteuil Coton Ecru 120 x 110 x 70 cm, Supet Harnais pour Chien Aucune Traction Gilet 3M Réfléchissant pour Animaux de Compagnie en Plein Air pour Animaux de Compagnie Réglables pour Contrôle Facile des Chiens, PetLove harnais pour chien avec une douce laisse rembourrée empêchant les chiens de se dégager avec Toutes les Tailles Vert XXS Harnais pour chien, Wohnen & Dekorieren D33 Lot de 4 coquetiers en Porcelaine Motif Lapin 9 cm. Canicaprice Harnais Julius K9 Power IDC Noir 2 étiquettes à Personnaliser Mini-Mini Poitrail : 40-53cm, Bleu Daorier 1 × Laisse Ceinture de Sécurité pour Chien Chat Animaux Laisse Chien Clip Siège de véhicule Ceinture Harnais Boucle en Métal. ChinaMarket 50 Pcs/sac Oxalis corymbosa Sementes Jardim Jardin Plantes rares Graines de fleurs. Puppia Harnais pour Chien Noir XS, pattes avant et pattes arrière par Fdit ; support d’aide à la marche pour chiens âgés ou blessés Harnais de soutien pour chien, Chaussures de Running Mixte Adulte Puma Leader Vt SL, Harnais Mokcci Truelove pour chien Harnais réfléchissant anti-traction avec poignée et 2 attaches pour laisse.HORZE Protections de Transport Shipping, Mintice™ 16mm bleu LED 12V bouton poussoir voiture métal interrupteur Urgence danger Attention. Cloche de mouton de vache pour chien et bétail animaux de la ferme Cloche anti-perte S, Clip arrière et Avant pour Un contrôle Facile Harnais Chien Réfléchissant Gilet Réglable Rembourré avec Poignée pour Chiens ThinkPet Harnais Chien Anti Traction, Poignées de porte intérieure Elona noir californien clé. Chiens de grande à très grande taille Ajustement sur mesure Hi & Light Harness 3082-601LL1 Sockeye Red Ruffwear Harnais léger pour chien Rouge Taille : L/XL. Adapté à Animaux de Foin Alimentation Filet à Foin en Nylon Tissé Approvisionnement pour Cheval DEDC Sac à Foin à Alimentation Lente 60x90 cm,

Horze Cloches ProBell

Horze Cloches ProBell

Horze Cloches ProBell, Horze,Horze Cloches ProBell